Press "Enter" to skip to content

NADIBUMI

Virtual Koperasi Digital

MULTI K.E.M

Teknologi seribu dalam satu kepelbagaian untuk komuniti,ekonomi dan media

PERIKLANAN

Kemudahan pengiklanan kepada semua peniaga

PLATFORM

Platform khas untuk perniagaan

TEKNOLOGI

Satu kemudahan untuk masyarakat mencuba dan mengguna teknologi terkini

RANGKAIAN

Rangkaian teknolohgi yang menghubungkan pengguna dan peniaga secara menyeluruh

INSIATIF

Agihan insiatif kerajaan rakyat melalui teknologi digital

TRANSFORMASI

Kemudahan teknologi dalam sistem pengurusan.

DATA CENTER

Teknologi yang menyediakan keselamatan data dan server.

E-STOKIS

Teknologi E-stokis dan pengedar yang berpusat.

VACANCY

Teknologi yang menyediakan peluang perkerjaan dan tenaga pekerja

GLOBAL

Produk peniaga di Malaysia diedar oleh Multi K.E.M diseluruh dunia.

KEUNTUNGAN

Keuntungan virtual koperasi disalurkan kepada rakyat melalui platform digital.

KERJASAMA

Teknologi menghubungkan kerjasama antara pengusaha, pengedar, peniaga dan pengguna

PERKHIDMATAN

Menyediakan perkhidmatan website dan apps secara menyeluruh